Polski

Polski (PL)

Przerwa w działaniu sklepu z powodu choroby - wysyłki od 27.05.
Wiejski Sklepik - butik z ubraniami online
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności i ciasteczka

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od

Klientów przez Sklep Internetowy Wiejski Sklepik prowadzony pod adresem

www.wiejskisklepik.pl przez Moonshine Agnieszka Rassek. Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.

 

2. Administratorem danych osobowych jest Moonshine Agnieszka Rassek, działalność wpisana w CEiDG - NIP: 6941696126, (zwane dalej „Administratorem”).

 

3. Dane osobowe zbierane przez Moonshine Agnieszka Rassek za pośrednictwem Sklepu

Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

zwane dalej RODO .

 

4. Sklep Wiejski Sklepik informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie

w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą

dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych,

ofert marketingowych w formie Newslettera.

 

5. Sklep internetowy Wiejski Sklepik dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia

poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas

korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in.

bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych

jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

 

§ 2 Rodzaj, cele oraz podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

 

W Sklepie Internetowym Wiejski Sklepik dane osobowe zbierane są w następujących

przypadkach:

 

1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej z

rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b)

RODO (wykonanie umowy)

 

2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.

f) RODO

 

a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i

nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer

domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia

działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku

Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji

podatkowej - NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu

Internetowego.

 

3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której

przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda

Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6

ust. 1 lit. a RODO).

 

b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres

poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

 

§ 3 Udostępnianie danych osobowych

1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez

Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z

usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa,

w tym rozporządzenia unijnego RODO.

 

2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu

przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.

 

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 

a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,

b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie

Sklepu Internetowego),

c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym

d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.

 

§ 4 Okres przechowywania danych osobowych

 

1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:

a. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń

reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez

Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

 

§ 5 Profilowanie

1. Sklep Internetowy Wiejski Sklepik może korzystać z funkcji profilowania, które polega na

dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić

czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty

preferencji oraz zainteresowań Klientów.

 

2. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do

preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą

odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich

sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.

 

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej

osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

§ 6 Prawa osoby, której dane dotyczą

1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg

uprawnień, takich jak:

a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,

b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,

c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,

d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna

art. 21 RODO i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn

związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w

tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy Wiejski Sklepik przetwarza jego dane w oparciu

o prawnie uzasadniony interes,

e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa

prawna art. 17 RODO

f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,

g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,

h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§ 7 Pliki cookies

1) Sklep Internetowy Wiejski Sklepik używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe

wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera

przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj

urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w

nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z

wcześniej odwiedzonych witryn.

 

2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a w

szczególności do:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz

optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio

wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w

zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;

d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;

e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w

Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na

każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności

weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 

4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla

pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te

pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio

wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności

weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

 

5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą

zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:

 

a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google

Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console)

Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785 ;

 

6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików

Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies

do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,

Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą

konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,

aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki

internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu

Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies

dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w

przeglądarce internetowej, której używa.

 

8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności

dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki

prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego

opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania

o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają

powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy

kierować na adres skrzynka@wiejskisklepik.pl .

4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 10.12.2020.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl